Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa