Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Ērika Šumilo

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034715

erika.sumilo@lu.lv

Margarita Dunska

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

profesors

67034951

margarita.dunska@lu.lv

Tālavs Jundzis

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

profesors

67034791

talavs.jundzis@lu.lv

Viesturs Pauls Karnups

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

profesors

viesturs.karnups@lu.lv

Baiba Šavriņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

profesors

67034969

baiba.savrina@lu.lv

Inna Šteinbuka

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

profesors

inna.steinbuka@lu.lv

Josef Neuert

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

viesprofesors

josef.dr@lu.lv

Ilona Baumane-Vītoliņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

asociētais profesors

ilona.baumane-vitolina@lu.lv

Ilze Medne

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

asociētais profesors

67034718

ilze.medne@lu.lv

Inese Kalniņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

docents

67034713

inese.kalnina@lu.lv

Kristīne Bērziņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

lektors

67034718

kristine.berzina@lu.lv

Egīls Fortiņš

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

lektors

67034718

egils.fortins@lu.lv

Santa Sproģe-Rimša

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

lektors

santa.sproge-rimsa@lu.lv

Abel Polese

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

vieslektors

abel.polese@lu.lv

Annija Apsīte

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

lektora p.i.

annija.apsite@lu.lv

Vija Kalniņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs

vija.kalnina@lu.lv

Jānis Bērziņš

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

jb14009@lu.lv

Aiga Mieriņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

67034713

aiga.mierina@lu.lv

Romualds Ražuks

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

romualds.razuks@lu.lv

Inese Stepiņa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

inese.stepina@lu.lv

Kristīne Zaksa

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

67034776

kristine.zaksa@lu.lv

Kristīne Zubkāne

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

67034576

kristine.zubkane@lu.lv

Inese Vēvere

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

metodiķis

67034967

inese.vevere@lu.lv

Marta Belasova

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

projekta koordinators

marta.belasova@lu.lv