Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Vadībzinātnes nodaļa