Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Andrejs Cekuls

Vadībzinātnes nodaļa
Vadībzinātnes nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034728

andrejs.cekuls@lu.lv

Anda Batraga

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034974

anda.batraga@lu.lv

Gundars Bērziņš

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034946

gundars.berzins@lu.lv

Andris Deniņš

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034749

andris.denins@lu.lv

Māris Purgailis

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034753

maris.purgailis@lu.lv

Biruta Sloka

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034786

biruta.sloka@lu.lv

Daina Šķiltere

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034753

daina.skiltere@lu.lv

Inesa Vorončuka

Vadībzinātnes nodaļa

profesors

67034727

inesa.voroncuka@lu.lv

Vadims Danovičs

Vadībzinātnes nodaļa

asociētais profesors

67034974

vadims.danovics@lu.lv

Džineta Dimante

Vadībzinātnes nodaļa

asociētais profesors

dzineta.dimante@lu.lv

Kārlis Purmalis

Vadībzinātnes nodaļa

asociētais profesors

67034626

karlis.purmalis@lu.lv

Māris Pūķis

Vadībzinātnes nodaļa

asociētais profesors

maris.pukis@lu.lv

Henrijs Kaļķis

Vadībzinātnes nodaļa

asociētais viesprofesors

67034749

henrijs.kalkis@lu.lv

Antra Līne

Vadībzinātnes nodaļa

docents

antra.line@lu.lv

Lilita Seimuškāne

Vadībzinātnes nodaļa

docents

67034702

lilita.seimuskane@lu.lv

Jeļena Šalkovska

Vadībzinātnes nodaļa

docents

67034976

jelena.salkovska@lu.lv

Daiga Āboltiņa

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034702

daiga.aboltina@lu.lv

Jānis Bisenieks

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

janis.bisenieks@lu.lv

Mārtiņš Danusēvičs

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034702

martins.danusevics@lu.lv

Irina Rezepina

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034749

irina.rezepina@lu.lv

Laila Stabulniece

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034976

laila.stabulniece@lu.lv

Andžela Veselova

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034976

andzela.veselova@lu.lv

Jūlija Žakemo

Vadībzinātnes nodaļa

lektora p.i.

67034749

julija.bulatova@lu.lv

Laila Cekule

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs

laila.cekule@lu.lv

Dzintra Gasūne

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs

dzintra.gasune@lu.lv

Inta Kalniņa

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs

inta.kalnina@lu.lv

Katri Vintiša

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs

katri.vintisa@lu.lv

Sandis Babris

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

67034749

sandis.babris@lu.lv

Anita Gaile

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

anita.gaile@lu.lv

Iveta Magone

Vadībzinātnes nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

iveta.magone@lu.lv

Marina Polupanova

Vadībzinātnes nodaļa

metodiķis

67034980

marina.polupanova@lu.lv