Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ekonomikas nodaļa