Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

LU studentu Biznesa inkubators