Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts