Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Inna Romānova

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

institūta direktors (fakultātes)

67034945

inna.romanova@lu.lv

Ilona Baumane-Vītoliņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

ilona.baumane-vitolina@lu.lv

Edgars Brēķis

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

edgars.brekis@lu.lv

Māra Gulbe

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

67034975

mara.gulbe@lu.lv

Nikolajs Nečvaļs

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

vadošais pētnieks

nikolajs.necvals@lu.lv

Ilze Baļčūne

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034979

ilze.balcune@lu.lv

Daira Barānova

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034977

daira.baranova@lu.lv

Kristīne Bērziņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks
vadošais eksperts

67034718

kristine.berzina@lu.lv

Līga Brasliņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

liga.braslina@lu.lv

Larisa Bule

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034738

larisa.bule@lu.lv

Ilze Buligina

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

ilze.buligina@lu.lv

Aldis Ērglis

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

aldis.erglis@lu.lv

Rita Freimane

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034979

rita.freimane@lu.lv

Juris Krasts

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034748

juris.krasts@lu.lv

Līga Leitāne

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034622

liga.leitane@lu.lv

Kārlis Praudiņš

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034748

karlis.praudins@lu.lv

Kristīne Rozīte

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034979

kristine.rozite@lu.lv

Irina Skribāne

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034977

irina.skribane@lu.lv

Laila Stabulniece

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034976

laila.stabulniece@lu.lv

Jeļena Šalkovska

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034976

jelena.salkovska@lu.lv

Andžela Veselova

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034976

andzela.veselova@lu.lv

Jūlija Žakemo

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034749

julija.bulatova@lu.lv

Rita Žuka

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks

67034979

rita.zuka@lu.lv

Agnese Cimdiņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

agnese.cimdina@lu.lv

Aleksandrs Dahs

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

aleksandrs.dahs@lu.lv

Justs Dimants

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67033872

justs.dimants@lu.lv

Aina Joppe

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67034772

aina.joppe@lu.lv

Inese Kalniņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67034713

inese.kalnina@lu.lv

Inta Millere

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67034788

inta.millere@lu.lv

Irina Možajeva

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

irina.mozajeva@lu.lv

Olga Rajevska

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

olga.rajevska@lu.lv

Astrīda Rijkure

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

astrida.rijkure@lu.lv

Lilita Seimuškāne

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67034702

lilita.seimuskane@lu.lv

Irina Solovjova

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67034632

irina.solovjova@lu.lv

Ruta Šneidere

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks (Dr.)

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

Kate Čipāne

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

zinātniskā asistenta p.i.

kate.cipane@lu.lv

Lauris Gruntmanis

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

zinātniskā asistenta p.i.

lauris.gruntmanis@lu.lv

Zaiga Ozoliņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

zinātniskā asistenta p.i.

zaiga.ozolina@lu.lv

Sabīne Anete Vasina

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

zinātniskā asistenta p.i.

sabine_anete.vasina@lu.lv

Baiba Šavriņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

projekta vadītājs

67034969

baiba.savrina@lu.lv

Sofija Kristele

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

projekta koordinators

67034944

sofija.kristele@lu.lv

Inese Vilcāne

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

projekta koordinators

inese.vilcane@lu.lv

Kristīne Lece

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

eksperts

kristine.lece@lu.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

eksperts

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv

Zane Vārpiņa

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

eksperts

zanec@lu.lv