Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs