Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Ramona Rupeika-Apoga

Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Finanšu un grāmatvedības nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034778

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Ieva Aizsila

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

lektors

67034788

ieva.aizsila@lu.lv

Artis Alksnis

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

laborants

artis.alksnis@lu.lv

Evija Ansonska

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

26011887

evija.ansonska@lu.lv

Annija Apsīte

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

lektora p.i.

annija.apsite@lu.lv

Valdis Auza

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vadošais sistēmanalītiķis

67034705

valdis.auza@lu.lv

Daiga Āboltiņa

Vadībzinātnes nodaļa

lektors

67034702

daiga.aboltina@lu.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts

pētnieks
eksperts

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv