Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ilze Baļčūne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: ilze.balcune@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 09:00 līdz 10:00, 328. telpa