Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Egīls Fortiņš


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034718

E-pasts: egils.fortins@lu.lv