Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Betija Anna Aulmane


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Projekta koordinators

E-pasts: betija_anna.aulmane@lu.lv