Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Aina Joppe


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 428. aud.
Tālrunis: 67034772

E-pasts: aina.joppe@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2020 - 25.08.2020