Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inna Šteinbuka


Administrācijas atbalstu grupa
Vadošais eksperts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadošais eksperts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 326. telpa

E-pasts: inna.steinbuka@lu.lv