Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inna Šteinbuka


Administrācijas atbalstu grupa
Vadošais eksperts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Institūta direktors (fakultātes)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 326. telpa

E-pasts: inna.steinbuka@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 17:00 līdz 18:00, 326.kab