Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Kate Lase


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Zinātniskais asistents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: kate.lase@lu.lv

Prombūtne: 12.04.2021 - 11.10.2022