Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Jānis Priede

Fakultātes nodaļas vadītājs
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Prombūtne
16.01.2020 - 21.01.2020
Konsultācijas
Katru nedēļu ceturtdienās no 09:00 līdz 10:00, Aspazijas bulvāris 5, 333.kabinets. Iepriekš pieteikties e-pastā (apply in advance via e-mail): janis.priede@lu.lv