Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Jānis Priede

Vadošais eksperts
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Fakultātes nodaļas vadītājs
Profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu ceturtdienās no 09:00 līdz 10:00, Aspazijas bulvāris 5, 333.kabinets. Iepriekš pieteikties e-pastā (apply in advance via e-mail): janis.priede@lu.lv