Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Tatjana Stankēviča


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vecākais metodiķis

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 525. telpa
Tālrunis: 67034950

E-pasts: tatjana.stankevica@lu.lv

Prombūtne: 20.10.2021 - 22.10.2021