Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Valdis Auza


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadošais sistēmanalītiķis

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 315Pusstāv. telpa
Tālrunis: 67034705

E-pasts: valdis.auza@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 13.08.2021