Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Daira Barānova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Pētnieks

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 331. aud.
Tālrunis: 67034977

E-pasts: daira.baranova@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 16:40 līdz 18:00, Aspazijas 5, 331. telpa