Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Daira Barānova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 331. aud.
Tālrunis: 67034977

E-pasts: daira.baranova@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 29.08.2021