Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivita Faituša


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 428. aud.

E-pasts: ivita.faitusa@lu.lv