Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivita Faituša

Pētnieks (Dr.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Docents
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 15:15 līdz 16:45, Aspazijas bulv. 5, 428.kab. decembra konsultācijas pārceltas uz sestdienām: 7.dec. un 14.dec.16.00-17:30, 21.dec.17:00-18:30. Janvārī otrdienās 14:30-16:00.