Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivita Faituša


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 428. aud.

E-pasts: ivita.faitusa@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 15:45 līdz 17:15, Aspazijas bulv. 5, 428.kab. grafiks spēkā pavasara semestrim. Konsultācija 28.01. no 14:30 līdz 16:00 un 01.02. no 9:30 līdz11:00