Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivita Faituša

Pētnieks (Dr.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Docents
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 15:15 līdz 16:45, Aspazijas bulv. 5, 428.kab. 22.10. un 29.10. konsultācijas pārceltas uz sestdienām, 19.oktobrī 13:30-15:00 un 26.oktobri 16:00-17:30