Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivita Faituša

Pētnieks (Dr.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Docents
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Prombūtne
01.07.2019 - 30.08.2019
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 15:15 līdz 16:45, Aspazijas bulv. 5, 428.kab. grafiks spēkā no 03.09.2019.