Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ginta Rūzniece


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vecākais eksperts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Projekta vadītāja asistents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 525. telpa
Tālrunis: 67034948

E-pasts: ginta.ruzniece@lu.lv