Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Kristīne Liepiņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Zinātniskais sekretārs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 524. aud.
Tālrunis: 67034895

E-pasts: kristine.liepina@lu.lv

Prombūtne: 21.07.2021 - 31.08.2021