Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Kristīne Bērziņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034718

E-pasts: kristine.berzina@lu.lv

.