Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ilze Medne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034718

E-pasts: ilze.medne@lu.lv