Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Andrejs Cekuls


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Fakultātes nodaļas vadītājs
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 337. aud.
Tālrunis: 67034968

E-pasts: andrejs.cekuls@lu.lv