Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Andrejs Cekuls


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Projektu vadīšanas zinātniskais institūts
Institūta direktors (fakultātes)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Fakultātes nodaļas vadītājs
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 337. aud.
Tālrunis: 67034968

E-pasts: andrejs.cekuls@lu.lv

Prombūtne: 12.10.2021