Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inese Kalniņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034971

E-pasts: inese.kalnina@lu.lv

Prombūtne: 10.06.2021 - 09.11.2021

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 11:00 līdz 12:00, 427.kabinets