Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Māra Gulbe


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 329. telpa
Tālrunis: 67034975

E-pasts: mara.gulbe@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2020 - 25.08.2020

.