Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ruta Šneidere


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 429. aud.
Tālrunis: 67034959

E-pasts: ruta.sneidere@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2020 - 19.07.2020

.