Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Rita Žuka


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Datortīkla administrators

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: rita.zuka@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 28.08.2021

.