Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Rita Žuka

Datortīkla administrators
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Lektors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Prombūtne
01.07.2019 - 25.08.2019
Konsultācijas
Katru nedēļu pirmdienās no 14:45 līdz 16:45, Aspazijas bulv. 5, 328./318. kab.

Papildus informācija

.