Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Rita Žuka

Datortīkla administrators
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Lektors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 16:00 līdz 17:30, Aspazijas bulv. 5, 328./318. kab.

Papildus informācija

.