Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Rita Žuka


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Datortīkla administrators

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: rita.zuka@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 16:00 līdz 17:30, Aspazijas bulv. 5, 328./318. kab.. Konsultācija no 14.01.2020 tiek pārcelta uz 15.01.2020 11:00 306.aud.

.