Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Andžela Veselova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 332. telpa
Tālrunis: 67034976

E-pasts: andzela.veselova@lu.lv