Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inna Romānova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Fakultātes prodekāns
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Institūta direktors (fakultātes)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 527. aud.
Tālrunis: 67034945

E-pasts: inna.romanova@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 18.07.2021