Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inna Romānova

Fakultātes prodekāns
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)
Institūta direktors (fakultātes)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Prombūtne
25.09.2019 - 27.09.2019