Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inna Romānova

Fakultātes prodekāns
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Institūta direktors (fakultātes)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Prombūtne
16.12.2019 - 27.12.2019
Konsultācijas
Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 17:30, 527.kab