Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inese Vilcāne


Bioloģijas institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Projekta koordinators

Adrese: Jelgavas iela 1-Dabas māja
Telpa: 413. telpa

E-pasts: inese.vilcane@lu.lv