Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inese Vilcāne


Bioloģijas institūts
Nozares speciālists

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Projekta koordinators

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: inese.vilcane@lu.lv