Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Lilita Seimuškāne

Pētnieks (Dr.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Docents
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Vadībzinātnes nodaļa
Prombūtne
16.07.2019 - 26.08.2019