Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Lilita Seimuškāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 338. telpa
Tālrunis: 67034702

E-pasts: lilita.seimuskane@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu no 17:30 līdz 19:00, LU BVEF 338.telpa. pēc vienošanās