Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Sofija Kristele


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Izpilddirektors
Projekta koordinators

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 529. telpa
Tālrunis: 67034944

E-pasts: sofija.kristele@lu.lv

Prombūtne: 29.06.2020 - 12.07.2020