Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Silvija Kristapsone


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Asociētais profesors

Reģionālais centrs
Vadošais eksperts

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 331. aud.
Tālrunis: 67034977

E-pasts: silvija.kristapsone@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu ceturtdienās no 19:00 līdz 20:00, MS Teams videozvans. iepriekš pieteikties e-pastā, lai noteiktā laikā veidotu video zvanu