Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Silvija Kristapsone

Asociētais profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Konsultācijas
Katra mēneša 2. nedēļā trešdienās no 16:00 līdz 17:30, Aspazijas 5, 331. kabinets. tel. 67034977 , 28.08., 11.09., 25.09., 09.10., 23.10., 06.11.,20.11., 04.12., 18.12.2019.