Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inese Vēvere


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Metodiķis

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 426. telpa
Tālrunis: 67034967

E-pasts: inese.vevere@lu.lv