Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ināra Kantāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Projekta pasniedzējs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 315Pusstāv. telpa
Tālrunis: 67034709

E-pasts: inara.kantane@lu.lv