Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Rita Freimane


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: rita.freimane@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu ceturtdienās no 16:15 līdz 17:45, 518.aud. (vai 328.kab.). Iepriekš jāpiesakās e-pastā. Konsultācijas attālināti MS Teams (arī iepriekš piesakoties) otrdienās no 16:15