Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Kristīne Casno


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Zinātniskā asistenta p.i.

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: kristine.casno@lu.lv