Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Zane Svilāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ārējo sakaru koordinētājs
Sabiedrisko attiecību speciālists

Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma
Sabiedrisko attiecību speciālists

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 531. telpa
Tālrunis: 67034942

E-pasts: zane.svilane@lu.lv

Prombūtne: 20.02.2020 - 01.03.2020