Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ginta Tora


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma
Vadošais eksperts

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 520. aud.

E-pasts: ginta.tora@lu.lv