Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Elīna Ogsta


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Sabiedrisko attiecību speciālists

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Sabiedrisko attiecību speciālists

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 530. telpa
Tālrunis: 67034776

E-pasts: elina.ogsta@lu.lv

Prombūtne: 06.04.2021 - 03.10.2022