Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Laila Stabulniece


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 332. telpa
Tālrunis: 67034976

E-pasts: laila.stabulniece@lu.lv