Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Kristīne Rozīte


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: kristine.rozite@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 14:00 līdz 15:30, 328./311.telpa, Aspazijas bulv.5