Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Viesturs Pauls Karnups


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ziemeļamerikas studiju centrs
Centra direktors (pamatstruktūrvienība)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 426. telpa

E-pasts: viesturs.karnups@lu.lv